Skolstart årskurs 3 och gymnasiesärskolan åk 1-4

18 aug 2020 00:00 − 00:00

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Skolan startar enligt schema tisdag 18 augusti.

Schema för läsåret 2020-2021 kommer publiceras här samt i Vklass när skolstarten närmar sig.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00