Skolstart årskurs 3 och gymnasiesärskolan åk 1-4

18 aug 2020 00:00 − 00:00

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Skolan startar enligt schema tisdag 18 augusti.

Schema för läsåret 2020-2021 kommer publiceras i Vklass/Skola24.

Skolstartstider för åk 3 hittar du här.

Gymnasiesärskolans nationella program åk 1 startar kl. 09.00 med upprop i sal 305. Skoldagen håller på till kl. 12.00 och avslutas med lunch.