Skolstart årskurs 1 och 2

17 aug 2020 00:00 − 00:00

Välkommen till ett nytt läsår på Gymnasium Skövde!

Se uppropstider för åk 1 här.

Åk 2 får information i Vklass om när skoldagen startar.