Skolstart åk 1 och 2 samt gymnasiesärskolan åk 1-4

22 aug 2022 00:00 − 00:00

Välkommen till ett nytt läsår på Gymnasium Skövde!

Uppropstider kommer att publiceras inom kort.

Schema kommer publiceras i Vklass/Skola24 så snart det är klart.