Skolavslutning åk 1 och 2 samt åk 3 gymnasiesärskolan

11 jun 2020 00:00 − 00:00

Torsdag 11 juni är det skolavslutning för alla elever i årskurs 1 och 2 samt gymnasiesärskolans åk 3.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00