Skolavslutning åk 1 och 2 samt åk 1-3 gymnasiesärskolan

10 jun 2021 00:00 − 00:00

Torsdag 10 juni är det skolavslutning för alla elever i årskurs 1 och 2 samt gymnasiesärskolans åk 1-3.