Skolavslutning åk 1 och 2 samt åk 1-3 gymnasiesärskolan

15 jun 2023 00:00 − 00:00

Torsdag 16 juni är det skolavslutning för alla elever i årskurs 1 och 2 samt gymnasiesärskolans åk 1-3.