Digital gymnasiemässa

04 nov 2020 17:00 − 20:00

Välkommen till årets digitala gymnasiemässa!

www.skovde.se/gymnasiemassa2020