Nationella program

På Skövde kommuns gymnsiesärskola anpassas utbildningen till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen sker i lugn takt och i mindre grupper. Du får mer hjälp än på ett treårigt gymnasieprogram och får jobba mycket praktiskt. I årskurs 3 och 4 får du praktisera på olika arbetsplatser.

Du som börjar på något av de nationella programmen på gymnasiesärskolan läser följande kärnämnen som svenska, samhällskunskap och matematik i din egen takt. Dessutom får du undervisning i yrkesämnen som du väljer själv. Varje elev får under sin studietid tillgång till en bärbar dator.

På gymnasiesärskolan Gymnasium Skövde finns nedanstående fyra yrkesförberedande program.
 
Klicka på bilderna för att läsa mer.