Individuella program

Individanpassad undervisning som ger utveckling och trygghet i vardagen!

På Gymnasium Skövde Kavelbro finns från och med hösten 2015 alla elever på Individuella program samlade i en alldeles ny skolbyggnad. Undervisningen är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar, vilket kan innebära kommunikation på alternativa sätt.

På individuella program läser du följande ämnesområden.

Språk- och kommunikation

Eleverna får utvecklas i olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken som stöd. Här ingår kommunikation på engelska och svenska.

Hem- och konsumentkunskap

Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

Individ och samhälle

Eleverna utvecklar kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället.

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att använda fysiska aktiviteter för att få en bättre hälsa och välbefinnande.

Estetisk verksamhet

Genom arbete med bild, form, data, foto, musik, dans och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Natur och miljö

Eleverna får undersöka och orientera sig i frågor som handlar om energi, teknik, matematik, växter, djur och natur. Möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, samtala om och göra personliga val i frågor som rör natur och miljö samt människokroppen och hälsa.