Individuella program Autism

Gymnasiesärskola för elever med autism eller autismliknande tillstånd

Individuella Program Autism är för elever i åldrarna 16-21 år med autism eller autismliknande funktionsnedsättning. Undervisningen, som både är en del av grundsärskolan och gymnasiesärskolans individuella program, är anpassad efter de behov och förutsättningar som varje elev har.

För eleverna på Individuella Program Autism är tydlig kommunikation och rutiner viktiga. Eleverna får utveckla sitt sätt att kommunicera – med talat och/eller skrivet språk och med tecken som stöd, bilder och symboler.

Eleverna på Individuella program Autism kan ha svårt att ta till sig nya kunskaper i grupp. De får därför enskild undervisning eller undervisning i mindre grupper. Eleverna ges möjlighet till ett rum för återhämtning.

Eleverna förbereds på olika sätt för vuxenlivet. De lär sig använda sina kunskaper i praktiken för att vara väl förberedda för livet efter skolan då det gäller såväl arbete och boende som en meningsfull fritid.

Ämnesområden
Undervisningen ryms inom gymnasiesärskolan och följer Ämnesområden inom Individuella program.

  • Språk och kommunikation
  • Individ och samhälle
  • Idrott och hälsa
  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Natur och miljö

Utifrån elevens förutsättningar kan kurser från Nationella program inom gymnasiesärskolan även erbjudas.