Har jag rätt till studiebidrag när jag går i gymnasiet?

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men har du tackat ja till en plats är det krav på att du ska vara närvarande. Det betyder att du ska studera på heltid (undantag för sjukdom) för att få rätt till studiebidrag.

Datum