Jag har uppdrag som elevskyddsombud, elevrådsrepresentant eller annat uppdrag, att företräda mina klasskamrater. Jag behöver nu vara ledig från en eller flera lektioner för att kunna fullgöra det – vad gäller?

Du har rätt att var ledig från lektioner i samband med att du utför ditt uppdrag och du har även rätt att få kompensation för den undervisning som du missar på grund av uppdraget. Ta kontakt med din mentor som beviljar ledighet och registrerar det som giltig frånvaro i Skola24.

Datum