Uppsamlingsheat av böcker, datorer och laddare!

De elever som av olika anledningar missade tiderna för bok- och datoråterlämning får en ny möjlighet att göra det på respektive skola, alla arbetsdagar fram till 26 juni mellan kl. 09.00-14.00.

Västerhöjd
Återlämning sker i utsikten B1. Ta kontakt med expeditionen 0500-49 38 00 när ni kommer till skolan så öppnar de upp och tar emot böcker och datorer.

Kavelbro
Återlämning sker i receptionen/navet. Ring 0500- 49 75 00 om det är låst.

 

Sista datum för återlämning av dator och laddare är 26/6.

OBS! Glöm inte laddaren! Ej återlämnad laddare medför en kostnad på 250kr.

// Hälsningar skolledningen