Bild på elever som byggt lådbil.

Teknik College-dagen uppmärksammades

Industritekniska programmet på Gymnasium Skövde Kavelbro, som är en certifierad Teknik College-skola, uppmärksammade dagen genom att bygga och designa egna lådbilar.

Alla elever på programmet, fördelade på tre grupper, fick bygga och designa sina egna lådbilar. När alla elever var klara tävlade de mot varandra.

Samarbete och kreativitet var dagens teman som var mycket uppskattade av eleverna.