Studentfirande för Gymnasium Skövde 2021 - utspringsordning

Årets studentfirande närmar sig men på grund av Coronapandemin behöver vi förhålla oss till helt andra förutsättningar än vanligt. Firandet kommer bli likt det studentfirande som arrangerades 2020 och som var uppskattat utifrån det pandemiläge som rådde.

Utspring klassvis fredag 11 juni 

Studentfirandet inom Gymnasium Skövde äger rum fredag den 11 juni.

Firandet sker på flera olika platser och klockslag under denna dag. Det blir en kort samling klassvis som avslutas med att studenterna springer ut med påtagen studentmössa. De tas emot av sin familj/närmaste anhöriga i en personbil på angiven plats. För att klara logistiken och minimera risken för smittspridning tillåts max en personbil per student. 

För gymnasiesärskolans individuella program gäller utspring från hus 4 på Kavelbro. Där tas studenterna emot på skolgården av högst två anhöriga per student. 

Information om utspringsordningen finns nedan samt under "Dokumet":

Utspringsordning Kavelbro

Utspringsordning Västerhöjd

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde