Studentfirande 11 juni - det här gäller!

Information om studentfirandet fredagen den 11 juni till dig som elev och vårdnadshavare på Gymnasium Skövde.

Nu är det bara veckor kvar till studenten 2021 och vi planerar att genomföra denna på ett så säkert sätt som möjligt och kommer därför att vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för studentfirandet 2021, vilket innebär att:

  • undvika större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader
  • skapa utrymme för att undvika trängsel
  • samla endast eleverna klassvis eller i mindre grupp
  • säkerställa att utspring endast genomförs klassvis eller i mindre grupp
  • begränsa antalet besökare och anhöriga att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor

Årets studentfirande inom Gymnasium Skövde kommer att genomföras enligt följande:

  • Olika platser kommer att användas; Kavelbro, Västerhöjd samt Billingehov.
  • Studentceremonin sker klassvis och består av samling med mentor, utdelning av stipendier, mösspåtagning, studentsången och utspring.
  • Utspringsordningen är anpassad för att minimera trängsel och folksamlingar.
  • Anhöriga får endast delta utomhus, på bestämda tidpunkter och speciellt anvisade platser i en personbil per student.

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortsatt. Den som är frisk får delta i studentfirandet, men vid minsta symtom måste man stanna hemma.  Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Det gäller även vid studentfirandet. 

Inför studentexamen 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Med reservation för ändringar.

Vi önskar alla våra elever en fin student!

Katarina Lindberg, sektorchef barn och utbildning
Bengt Stenhammar, avdelningschef Gymnasium Skövde
Rektorerna på Gymnasium Skövde

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde