Skolstart för åk 3 och gymnasiesärskolan åk 1-4 tisdag 18 augusti

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår! Skolan startar enligt schema tisdag 18 augusti.

Schema för läsåret 2020-2021 hittar du i Vklass/Skola24.

Skolstartstider för åk 3 hittar du här eller under "Dokument".

Gymnasiesärskolans nationella program åk 1 startar kl. 09.00 med upprop i sal 305. Skoldagen håller på till kl. 12.00 och avslutas med lunch.

Varmt välkommen!

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00