Bild på elever.

Skol-SM och studieresa för elever på BA

Elever i årskurs 3 på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon har med gott uppförande och högt engagemang deltagit i Skol-SM för maskinförare i Visby.

Eleverna fick göra ett antal olika delmoment med hjullastare och hjulgrävmaskin. Momenten ska efterlikna precisionskörningen ute i yrkeslivet.

I samband med resan genomfördes också ett studiebesök på Cementas fabrik i Slite. Personalen var mycket behjälpliga och guidade runt eleverna. Bland annat fick de en rundvandring på fabriken och i dagbrotten. Det är i dagbrotten man bryter råmaterialet kalksten som man sedan gör cement av.