Bild på Sebastian Tillström.

Sebastian är ambassadör för VVS- och fastighetsprogrammet

Att öka kunskap om och intresse för VVS- och fastighetsprogrammet är ett prioriterat område för VVS-branschen och även viktigt för skolor som erbjuder programmet.

VVS-branschens yrkesnämnd (VVSYN) har därför startat ett ambassadörsprogram där elever på godkända skolor har utsetts till ambassadörer.

Sebastian Tillström från Gymnasium Skövde Kavelbro är utsedd att vara representant för sin skola.

Syftet är att engagerade och motiverade elever som redan har valt utbildningen ska kunna berätta och visa högstadieelever vad programmet och yrket innebär. Syftet är också att med hjälp av ambassadörerna öka intresset hos unga på sociala medier.

Branschen arbetar också med målgruppsanpassad kommunikation både i sociala medier och i påverkan och lobbyarbete. Man vill öka antalet unga som söker sig till programmet som ett förstahandsval.

Målet är att de utsedda ambassadörerna sedan behåller sin ambassadörsroll och sin aktiva informationsspridning även efter att de slutar skolan och börjar sin färdigutbildning på företag som lärling.

Den 11 september samlades tolv förväntansfulla VVS-elever från åtta förstklassiga skolor runt om landet tillsammans med sex elever från El- och energiprogrammet för att introduceras till uppdraget som ambassadör för sitt yrkesprogram och sin bransch. 

Följ gärna ambassadörerna via #vvsambassadör

Vill du veta mer?

Läs om ambassadörsprogrammet här.

Läs om VVS-branschens yrkesnämnd här.