Bild på Jenny Aronsson och Catharina Ejdebäck Brinck (Foto: Skövde kommun).

Studenten och "Orka hela dagen"

Utifrån rådande pandemi kommer traditionen ”Orka hela dagen”, med utdelning av vattenflaskor till studenterna, att bli annorlunda i år.

Syftet med insatsen ”Orka hela dagen” är att minska alkoholkonsumtionen i samband med studenten. Det är vidare ett initiativ som syftar till att öka medvetandet om alkoholens påverkan på hjärnan och utmana trenden om alkohol och studentfirande. Målet är att bidra till att studentdagen blir ett positivt minne för alla gymnasister som firar sin stora dag. Studenterna uppmanas att dricka mycket vatten eftersom studentdagen kan vara en varm dag.

Årets vattenflaskor kommer att levereras till skolan och studenterna kommer själva att få ta en vattenflaska på plats. Vi kommer således inte möta upp studenterna på samma sätt som vi vanligtvis gör vid insatsen ”Orka hela dagen”.

Har ni några frågor kring detta kan ni alltid kontakta oss och vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

Med vänliga hälsningar

Jenny Aronsson
Drogförebyggande samordnare
Tfn 0500-49 80 00

Catharina Ejdebäck Brinck
ANDT-pedagog
Tfn 0500-49 80 00

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 



Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde