Bild på vård- och omsorgselever.

Nyutbildade förstahjälpare inom psykisk hälsa

Elever i åk 3 på vård- och omsorgsprogrammet har utbildats till förstahjälpare inom psykisk hälsa.

Mental Health First Aid (Första hjälpen till psykisk hälsa) är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk första-hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och negativa attityder.

Eleverna har fått lära sig om de vanligaste tecknen på hur olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som förstahjälpare har de fått lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Här kan du läsa mer om utbildningen: Karolinska institutet