Nytt beslut om fjärr- och/eller distansundervisning för högstadiet och gymnasiet

Utifrån en ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland har barn och utbildningsnämnden idag (22/2) fattat beslut om fjärr- och/eller distansundervisning för de kommunala högstadieskolorna och Gymnasium Skövde. Beslutet gäller från den 23 februari till och med den 5 mars.

Sent på söndagen (21/2) kom Smittskydd Västra Götaland med en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen. Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland fjärr- och/eller distansundervisning så långt det är möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland under vecka 8.

Eftersom smittspridningsläget är så osäkert väljer barn och utbildningsnämnden att förlänga perioden för fjärr- och/eller distansundervisning till och med den 5 mars. Vi är beredda på att upphäva eller fatta nya beslut om läget förändras.

Undantag från beslutet

För Gymnasium Skövde gäller följande undantag från beslutet:

  • Gymnasiesärskolan
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Examinationer som skolan bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans
  • Elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

 

Ansvarig rektor på respektive skolenhet på Gymnasium Skövde ges befogenhet att, om behov uppstår, besluta om att förlänga skoldagar och anordna undervisning på lördagar samt besluta om att förlänga vårterminen 2021 i den omfattning det behövs för att eleverna ska få garanterad undervisningstid.

Beställning av matlådor

Beställning av matlådor för tisdag till fredag vecka 8 måste göras senast klockan 24 ikväll (22/2) enligt ordinarie rutin.

Beställningen av matlådor för vecka 9 öppnar i morgon tisdag (23/2) och stänger på torsdag (25/2) klockan 12 enligt ordinarie rutin.

Länk till webbformulär beställning av matlåda

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse