Nytt beslut om fjärr- och/eller distansundervisning för Gymnasium Skövde

Utifrån nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland har barn- och utbildningsnämndens ordförande idag (14/5) fattat beslut om att undervisning på Gymnasium Skövde i första hand ska ske på plats i skolans lokaler.

Beslutet innebär dock även att ansvarig rektor på varje skolenhet har i uppdrag att anpassa behovet av fjärr- och/eller distansundervisning utifrån den lokala situationen på respektive skolenhet. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Beslutet gäller från den 17 maj till och med den 11 juni.

Den 12 maj lämnade Smittskydd Västra Götaland nya rekommendationer till regionens gymnasieskolor som innebär att man ansluter sig till den nationella rekommendationen om att 100 procent av eleverna kan vara på plats samtidigt. Då smittspridningen ser mycket olika ut i regionen behöver varje enskild kommun och skola göra bedömningar utifrån sina förutsättningar. Behovsstyrda insatser, som till exempel lokalt anpassad distansundervisning, behövs fortfarande enligt Smittskydd Västra Götaland.

Vi vet att den bästa undervisningen sker i interaktion mellan lärare och elev på plats i skolans lokaler och hoppas nu kunna öka den möjligheten. Vi fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 noggrant och är beredda att vidta nya åtgärder om förutsättningarna ändras.

Mer information om vad som gäller på respektive skolenhet kommer i Vklass.

Gymnasium Skövde

I följande fall ges, som tidigare, full närundervisning:

- Gymnasiesärskolan

- Praktiska moment som inte kan skjutas upp

- Examinationer som skolan bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans

- Genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (APL)

- Elever på fordons - och transportprogrammet, inriktning transport samt bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsförare

- Elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde