Nya beslut om fortsatt fjärr- och/eller distansundervisning för elever på gymnasiet och elever i åk 7- 8

På grund av hög smittspridning i Västra Götaland beslutade idag (25/3) barn och utbildningsnämndens ordförande om fortsatt fjärr- och/eller distansundervisning på Gymnasium Skövde och i årskurs 7-8 på de kommunala högstadieskolorna. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler. Beslutet gäller från den 6 april till och med den 16 april.

Igår kom beskedet att Smittskydd Västra Götaland förlänger de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Barn och utbildningsnämndens ordförande har därför beslutat om fortsatt fjärr-och/eller distansundervisning, både för Gymnasium Skövde och för årskurs 7-8 på de kommunala högstadieskolorna.

För gymnasieelever innebär det fortsättningsvis att varje elev ska ges minst 20 procents och max en tredjedels närundervisning under den period beslutet gäller. För högstadieeleverna är det årskurs 9 som har närundervisning medan årskurs 7 och 8 vidare har växelvis fjärr- och/eller distansundervisning.

I enlighet med VGR Smittskydds rekommendationer och på deras inrådan förlängs perioden för fjärr- och/eller distansundervisning till och med den 16 april. Nämnden och verksamheterna fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 nogsamt och är beredda att vidta nya åtgärder om förutsättningarna ändras.

Högstadieskolorna

För årskurs 9 i de kommunala högstadieskolorna kommer undervisning att ske på plats i skolans lokaler.

För årskurs 7 och 8 kommer undervisning att ske enligt följande:

  • Vecka 14 – fjärr- och/eller distansundervisning för årskurs 7. Närundervisning för årskurs 8.
  • Vecka 15 – fjärr- och/eller distansundervisning för årskurs 8. Närundervisning för årskurs 7.

 
Även fortsättningsvis görs undantag för grundsärskolans årskurs 7-9 som kommer att ha undervisning som vanligt. Rektor har utöver detta befogenhet att avgöra om eleverna ska få fjärr- och/eller distansundervisning beroende på vad som är lämpligt utifrån skolans verksamhet. Rektor har även befogenhet att låta elever få undervisning på plats i skolan utifrån individuella behov.

Gymnasium Skövde

Undantag från beslutet ovan gäller för:

  • gymnasiesärskolan,
  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som skolan bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans,
  • genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • elever på Fordons - och transportprogrammet, inriktning transport samt Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsförare, och
  • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Beställning av matlådor

Beställning av matlådor görs enligt tidigare rutin.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse