Nätverksdag för de kommunala gymnasieskolorna

Måndag 25 november samlades personal från olika program inom Utbildning Skaraborg för att träffas och nätverka med varandra.

Gymnasium Skövde, som var värd för nätverksdagen, hade samlat personal från alla inriktningar inom Industritekniska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet. Närvarande kommuner var Skövde, Lidköping, Skara, Vara, Falköping, Tidaholm och Mariestad.

På förmiddagen var drogförebyggande samordnaren Jenny Aronsson och föreläste samt berättade om resultatet från senaste CAN-enkäten (en undersökning av drogvanor bland elever i åk 9 samt gymnasiets åk 2). Utifrån det arbetade personalen i smågrupper vilket ledde till många bra diskussioner.

Under eftermiddagen fortsatte arbetet och denna gång med frågor om hur skolan möter framtidens utbildning och undervisning med digitala verktyg.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00