Med anledning av skolstarten onsdag 21 augusti på Västerhöjd

Idag har elever i årkurs 3, på eget initiativ, samlats i Boulognerskogen för att tåga mot Västerhöjd. De har varit utrustade med bland annat vattenpistoler och vattenballonger med diverse innehåll, ägg, färgspray, bengaler och alkohol. På sin väg mot skolan och även framme vid skolan har flera elever trakasserat både allmänhet och elever i åk 1 och 2, stenkastning har även förekommit.

Via polis, sociala medier och andra elever har skolledningen fått indikationer på att något var på gång. Vi har förberett oss genom att ha polis, vaktbolag och trygghetsvärd i rörelse. Vi har låst skolan, bemannat alla entréer och ökat personalens närvaro i de allmänna ytorna både inomhus och utomhus. Detta för att skapa trygghet för övriga elever. Innan eleverna släppts in i skolan har vi försökt att ta hand om sådant material som eleverna haft med sig, som skapar otrygghet för alla.

Trots utökad rondering av polis och vaktbolag har skolan under natten utsatts för omfattande klotter. Saneringsarbete har påbörjats.

Skolledningen beklagar djupt det inträffade. Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att prata om händelserna hemma, samt polisanmäla eventuella trakasserier. På skolan har vi förberett oss utifrån tidigare erfarenheter och ny information som tillkommit. Vi får nu utreda och utvärdera våra vidtagna åtgärder. Det viktigaste för oss är att alla elever och personal ska känna trygghet och glädje varje dag.

Skolledningen Gymnasium Skövde, Västerhöjd
Bengt Stenhammar, avdelningschef Gymnasium Skövde

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00