Lunchlådor till gymnasieelever med distansundervisning

Från och med den 31 augusti kan elever som är folkbokförda i Skövde och går åk 2 eller 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd hämta ut en daglig lunchlåda de veckor de har distansundervisning.

Beställning görs i förväg, senast torsdag klockan 12.00 veckan innan uthämtning, via ett webbformulär. Uthämtning sker från någon av följande grundskolor/förskolor: Helenaskolan, Billingsdalsskolan, Tidanskolan, Värings skola, Rydskolan, Lerdala skola, Timmersdala skola, Stöpenskolan, Sventorps skola eller Värsås förskola. Maten i lunchlådan kommer att vara varm och är densamma som erbjuds på respektive skola/förskola den dagen.

Utlämning av lunchlådan sker mellan kl. 11.00 - 13.00 varje dag och lunchlådan hämtas på lastbryggan till köket på den skola/förskola man valt att hämta ifrån.

Berörda elever har fått information via lärplattformen Vklass. Information finns även i kommunens FAQ på skovde.se.