Kompletterande information till elever och vårdnadshavare på Gymnasium Skövde

Från och med onsdag 18 mars kommer Gymnasium Skövde att vara helt stängd. Ingen undervisning kommer att ske i skolans lokaler.

All undervisning kommer istället att ske på distans enligt ordinarie schema där eleverna förväntas vara uppkopplade och delaktiga i undervisningen vid varje lektionspass. Information och planering kommer att finnas på Vklass. Eleverna måste därför hålla sig ständigt uppdaterade på Vklass varje timme mellan klockan 08.00-16.00.

All undervisning på gymnasiesärskolan kommer att ske på plats enligt ordinarie schema.

Eleverna på Transport- och fordonsprogrammet inriktning Transport (åk 3) följer sina körscheman.

Undervisning i motorcross kommer att fortsätta.

Man är som elev fortsatt berättigad till studiebidrag under förutsättning att man deltar i distansundervisningen.

Ovanstående gäller tills nya beslut tas.