Information om examination, betyg och student för elever i år 3

Jag är medveten om att det finns många frågor och funderingar kring vårterminen, studenten och avgångsbetyg bland elever i år 3. Jag vill av den anledningen meddela att det i nuläget inte finns några beslut tagna kring studenten.

Vi vet dock att vi måste förhålla oss till de rekommendationer/direktiv som Regeringen/Folkhälsomyndigheten tar beslut kring. Det finns även frågetecken kring bland annat examination och bedömningar av elever i olika kurser. Skolverket har ännu inte gett några riktlinjer för hur det ska fungera digitalt och rättssäkert. Det enda beslut vi har att förhålla oss till i nuläget är att undervisning ska bedrivas på distans. Jag återkommer så fort jag får ny information.

Det är glädjande att se hur lärare och elever får distansundervisningen att fungera på ett utmärkt sätt. Tillsammans gör ni ett fantastiskt jobb!

Var rädd om dig själv och andra runt omkring dig!

Bengt Stenhammar
Avdelningschef Gymnasium Skövde