Gymnasium Skövde ställer om till distansundervisning på heltid

Smittspridningen ökar i samhället. För att följa regeringens beslut om att undvika trängsel i skolans lokaler kommer Gymnasium Skövde att ställa om till distansundervisning på heltid för samtliga årskurser på Västerhöjd och Kavelbro.

Beslutet är taget av barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Karlsson (M) i samråd med Smittskydd Västra Götaland. Beslutet gäller från och med onsdag 25 november för att ge elever goda förutsättningar att hämta ut skolmaterial med mera.

Beslutet berör hela skolans verksamhet med undantag för gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen, bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning anläggning), fordons- och transportprogrammet (inriktning transport) samt elever som genomför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande). Rektor har befogenheter att kalla in en elev till skolan utifrån individuella behov.

Detta beslut gäller till och med jullovet och kan komma att förlängas.

- Vi fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 nogsamt för att se om, och på vilket sätt, undervisningen kan ske efter jullovet, säger Bengt Stenhammar, avdelningschef Gymnasium Skövde.