Gymnasium Skövde fortsätter med distansundervisning efter jullovet

På grund av fortsatt smittspridning i samhället kommer Gymnasium Skövde att förlänga distansundervisningen för samtliga årskurser på Kavelbro och Västerhöjd. Beslutet är taget av barn och utbildningsnämnden och gäller från och med 18 december och tillsvidare.

Beslutet berör hela skolans verksamhet med undantag för gymnasiesärskolan, bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning anläggning), fordons- och transportprogrammet (inriktning transport) samt elever som genomför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande). Rektor har befogenhet att kalla in en elev till skolan om individuella behov finns.

Skolledningen följer aktivt utvecklingen av covid-19 för att se när det är möjligt att öppna upp för undervisning i skolorna igen. Beslutet om fortsatt distansundervisning gäller tillsvidare.

Elever har samma möjlighet att boka och hämta matlådor som tidigare. Se information om matlådor här.