Bild på pristagare av Skolutvecklingspriset.

Gymnasium Skövde fick del av Skolutvecklingspriset 2017

Internationaliseringsgruppen fick ta emot 30 000 kr.

Under högtidliga former delades Skolutvecklingspriset 2017 ut i Arena Skövde kvällen den 30 oktober. Prisutdelare var Paula Bäckman, ordförande barn- och utbildningsnämnden, och Pontus Düring, tf chef sektor barn och utbildning.

De sju pristagarna fick dela på en summa av 200 000 kr.

Syftet med skolutvecklingspriset är att premiera verksamheter som i sitt skolutvecklingsarbete når goda resultat utifrån uppdraget samt att goda exempel sprids mellan verksamheterna. Barn och utbildningsnämnden vill uppmuntra utveckling i förskola, fritidshem och skola och har som mål att Skövde ska utvecklas mot att vara ledande kommun i skolutveckling.

Motivering Gymnasium Skövde

Internationaliseringsgruppen 30 000 kr

Internationaliseringsgruppen har genom sitt strategiska arbete skapat delaktighet och motiverat eleverna att engagera sig i internationella frågor. Arbetet sker i alla led, från rektor till samtliga elever inom Gymnasium Skövde. Utifrån en tydlig målbild finns en mångfald av aktiviteter som kommer elever till gagn i form av olika internationella utbyten, Erasmus projekt, rättviseveckan, FN-rollspel med mera.

Övriga pristagare var Timmersdala fritidshem, Karstorps förskola, Frösve skola, Käpplundaskolan (Idrottslärarna), Helenaskolan (Alma Gullbrand) samt Billingskolan.

Alla pristagares motiveringar (länk)

Stort grattis!