Gymnasiestart under pågående pandemi

Den 17 och 18 augusti hälsas eleverna välkomna till Gymnasium Skövde efter sommarlovet. Terminen startar enligt de tider som är planerade och inleds med undervisning på plats i skolan, precis som vanligt.

Huvudregel - undervisning ska bedrivas på plats i skolan

Huvudregeln enligt Skolverket är att undervisning ska bedrivas på plats i skolan. Vi följer också noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Gymnasium Skövde har vidtagit åtgärder för att minska trängsel i till exempel caféer och matsalar. Vi har också gjort vissa förändringar i skolschemat.

Beredda att snabbt ställa om till distansundervisning 

Anpassningar har gjorts på skolan så att elever och lärare ska kunna börja på plats. Om de åtgärder som skolan har vidtagit inte är tillräckliga så kan beslut fattas om distansundervisning. Det kan dessutom se olika ut på olika skolor eftersom förutsättningarna i lokalerna är olika.

- Räcker det inte med de åtgärder som vi har gjort på plats i skolan och vi märker att det blir trångt i kollektivtrafiken så är vi förberedda att snabbt ställa om till distansundervisning, säger Bengt Stenhammar, avdelningschef på Gymnasium Skövde.

- Kollektivtrafiken är en viktig parameter och jag har daglig kontakt med Nobina som ansvarar för kollektivtrafiken och tar del av deras mätningar om antal resenärer på bussar och tåg, säger Bengt Stenhammar.

Om beslut fattas om distansundervisning inom gymnasiet så kommer det att beröra årskurs två och tre. Årskurs ett kommer troligtvis fortsätta att få undervisning på plats i skolans lokaler. 

För mer information se länk till FAQ om gymnasieskolan kopplat till coronaviruset och covid-19.