Bild på elever i FN-rollspel.

Gymnasieelever har FN-konferens om flyktingsituationen

17-18 december genomför cirka 90 elever från åk 2 på Gymnasium Skövdes samhällsprogram ett FN-rollspel.

FN-rollspelet är en final på ett ämnesövergripande arbete. Rollspelets generalförsamling sammanträder i Stadshusets sessionssal, en lokal där vanligtvis verkliga politiska beslut fattas. Som ordföranden i generalförsamlingen och i de två utskotten sitter elever från årskurs 3.

Förhoppningen är att FN-rollspelet ska göra internationell politik begriplig och när eleverna får möta varandra i rollen som delegater från olika länder blir de snabbt engagerade. De får lära sig mer om flyktingar och deras situation vad gäller reproduktiv och sexuell hälsa. Samtidigt får de uppleva hur det diplomatiska spelet förs. Deltagarna tränas i förhandlingsteknik, argumentation och retorik. Varje lands utskott, från bland annat Turkiet, USA, Libanon och EU, kartlägger sitt lands intressen, skriver resolutionsförslag och arbetar i lobby för att få gehör för sina frågor.

Elever från samhällsprogrammets medieinriktning bevakar och dokumenterar konferensen genom att göra en webbtidning.

Gymnasium Skövde Västerhöjd är FN-skola och detta är ett exempel på skolans engagemang i internationella frågor.