Fortsatt växelvis distansundervisning på Gymnasium Skövde Västerhöjd

Gymnasium Skövde Västerhöjd hade sett fram emot att få välkomna alla elever tillbaka till skolan på måndag efter höstlovet. Tyvärr kommer vi inte kunna ta emot eleverna eftersom smittspridningen tagit fart igen och vår region är särskilt drabbad.

Utifrån torsdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten tar Barn och utbildningsnämndens ordförande beslut om fortsatt växelvis distansundervisning på Gymnasium Skövde Västerhöjd. Beslutet gäller från och med måndag 2 november och inkluderar även årskurs 1. Eleverna kommer alltså ha distansundervisning var tredje vecka. För årskurs två och tre innebär det färre veckor med distansundervisning och fler veckor på plats i skolan.

Angiven årskurs har distansundervisning:

Vecka 45 – åk 2

Vecka 46 – åk 3

Vecka 47 – åk 1

Vecka 48 – åk 2

Vecka 49 – åk 3

Vecka 50 – åk 1

Vecka 51 – åk 2

Beslutet gäller höstterminen ut. Vid behov utifrån smittläge och kollektivtrafik kan ytterligare beslut komma tas. I dagsläget har inte Västtrafik kapacitet att ta emot fler resenärer på redan hårt belastade turer.

Matlådor för de elever som studerar på distans och är folkbokförda i Skövde kommun kommer finnas tillgängliga från och med vecka 46. Senaste beställningsdag för vecka 46 är torsdag 5 november. Beställningsformulär öppnar måndag 2 november.

Fortsätt att ta ditt personliga ansvar:

  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Ha god handhygien (tvätta händerna ofta med tvål och vatten alt. handsprit)
  • Håll avstånd både inomhus och utomhus
  • Har du möjlighet, välj annat färdsätt än kollektivtrafik

 

Bengt Stenhammar
Avdelningschef Gymnasium Skövde