Elev som spelar gitarr.

Estetiska programmet inriktning musik flyttar till nya lokaler

Från och med augusti 2022 hälsas nya och gamla elever samt lärare välkomna till nyrenoverade lokaler på Gustav Adolfsgatan på Norrmalm i Skövde.

Lokalerna ligger i nära anslutning till musikskolan och Kulturfabriken.

Behoven hos Estetiska programmet inriktning musik har prioriterats och lokalerna kommer vara anpassade till verksamheten. Man kommer ha ett nära samarbete med musikskolan och några av lokalerna kommer delas med dem.

För dig som elev kommer undervisningen vara förlagd dels på Västerhöjd där du främst läser de gymnasiegemensamma ämnena samt idrott, dels i de nya lokalerna där du har all undervisning som i huvudsak rör ämnet musik. Ensembleundervisning, individuell undervisning, körsång, mediaproduktion med mera kommer alltså vara förlagd till de nyrenoverade lokalerna.

Ytterligare information samt när eventuella besök kan ske i de nya lokalerna kommer längre fram.

Välkommen till Estetiska programmet inriktning musik i höst!

Med vänlig hälsning
Linda Bårring, rektor