Elever på Vård- och omsorgsprogrammet uppmärksammade donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som arrangeras av Socialstyrelsen. Syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. I år pågick veckan 9 - 15 oktober.

Elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet fick i uppgift att ta reda på fakta om donation inför donationsveckan. Bland annat tittade de på dokumentärer om donation samt läste på olika webbsidor, till exempel merorgandonation.se och socialstyrelsen.se. Sedan gjorde de plakat med information om donation som de ställde ut på olika platser, både i skolan och på stan. De delade även ut material som isskrapor, sadelskydd och reflexer till de som ville ta ställning i donationsfrågan. Eleverna bjöd också på geléhjärtan till de som visade intresse.