Elever gjorde svetsarprövning

Under tisdagen den 11 juni gjorde elever på Industritekniska programmet svetsarprövningar.

För att vara attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång erbjuds elever i årskurs 3 på Industritekniska programmet på Gymnasium Skövde Kavelbro att genomföra en svetsarprövning.

Om eleverna får godkänt på sin svetsarprövning får de ett svetsarprövningsintyg som är en kvalitetssäkring på att de kan sin sak. För företagen i trakten runt Skövde är eleverna framtida arbetskraft och för dem är det värdefullt att se att eleverna är kvalificerade.

Representanter från organisationen Kiwa Inspecta, som är ackrediterade av SWEDAC, fanns på plats för att utföra certifieringen av svetsare.