Elever genomförde prov i akutsjukvård

Onsdag 16 maj var elever från Vård- och omsorgsprogrammet och profilen ”ROA” (räddning och akutsjukvård) på Skaraborgs regemente P4 och genomförde prov i kursen akutsjukvård.

Markörer och sjukvårdare från sjukvårdsplutonen på Wadsbo kompani hjälpte till vid de stationer som eleverna lotsades mellan. Övningarna är betygsgrundande för eleverna och de bedömdes på plats.