Bild på elever.

Elever besökte universitetsdagarna i Örebro

Eleverna fick svar på frågan om det finns ett liv som student efter studenten.

Den 8 mars besökte elever i åk 3 från Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet Örebro universitet och universitetsdagarna.

Eleverna besökte tre olika informationspass och valde dessa fritt utifrån ett stort utbud av utbildningar som erbjuds vid lärosätet. Stort intresse var det för de klassiska utbildningarna; psykolog-, jurist- och socionomprogrammet. Men även informationspassen om utbildningarna till lärare och inom det relativt nya tvärvetenskapliga ämnet Kriminologi samt Tränarprogrammet lockade många besökare.