Bild på gymnasieelever och förskolebarn.

Elever besökte förskola i ett gemensamt projekt

Aktiviteten ingår i Erasmus + projektet.

Gymnasium Skövde Västerhöjd deltar i ett internationellt projekt på temat miljö i utbyte med Tjeckien, Spanien och Norge. Förutom resor till de olika länderna ska eleverna utföra olika delprojekt på hemmaplan. Ett av dessa projekt har varit ett samarbete med förskolan Solstrålen, som drivs av Frälsningsarmén, under temat ”Så här vill jag bo”.

Gymnasieeleverna har berättat en saga om allemansrätten för barnen som därefter har målat och gjort teckningar på temat. En mindre utställning har genomförts där förskolebarnens fina målningar visades upp.

Det är inte så vanligt att gymnasieelever samarbetar med förskolebarn i ett gemensamt projekt, därför har intresset varit stort att följa arbetet.