Bild med Skövde kommuns logotype.

Distansundervisningen på Västerhöjd avslutas

Sedan skolstarten i augusti har åk 2 och 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd växelvis studerat på distans. Måndagen den 2 november hälsas alla elever välkomna tillbaka till undervisning i skolans lokaler. Detta gäller samtliga program på Västerhöjd.

Genom att vi noggrant följt sjukfrånvaron för personal och elever kan vi i nuläget inte se någon anledning till fortsatt undervisning på distans för åk 2 och 3. Den bästa undervisningen sker i interaktion mellan elever och lärare på plats i skolans lokaler.

Vi följer utvecklingen av coronapandemin noggrant och är beredda att vidta åtgärder om situationen förändras.

Fortsätt att ta ditt personliga ansvar:

  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Ha god handhygien (tvätta händerna ofta med tvål och vatten alt. handsprit)
  • Håll avstånd både inomhus och utomhus
  • Har du möjlighet, välj annat färdsätt än kollektivtrafik

 

//Rektorerna på Västerhöjd