Bild på Västerhöjd (Foto: Thomas Harrysson)

Distansundervisning för åk 2 och 3 på Gymnasium Skövde Västerhöjd

För att hjälpa till att glesa ut antalet resenärer i kollektivtrafiken anpassar Gymnasium Skövde Västerhöjd skolstarten. Från och med onsdag 19/8 kommer årskurs 2 och 3 att växelvis studera på distans. För årskurs 1 bedrivs undervisningen på plats.

Gymnasium Skövde har planerat och förberett för att snabbt ställa om till distansundervisning, bland annat med hänsyn till belastningen i kollektivtrafiken. Under måndagen har två tredjedelar av eleverna börjat sin hösttermin och det går redan att se att belastningen på kollektivtrafiken är hög. För att underlätta för kollektivtrafiken att kunna säkerställa fler turer och möjligheten att hålla avstånd mellan resenärer har beslut fattats om att åk 2 och 3 växelvis ska ha distansundervisning.

- Vi har varit beredda att snabbt ställa om ifall det skulle visa sig att situationen blev för ansträngd för kollektivtrafiken. Vi har kontinuerlig kontakt med Nobina och följer läget och som det såg ut under gårdagen (läs måndag) bedömer vi att vi behöver fatta det här beslutet nu, säger Bengt Stenhammar, avdelningschef på Gymnasium Skövde.

Årskurs 3 börjar med distansundervisning från och med onsdag 19/8 och fortsatt hela vecka 35. Därefter kommer årskurs 2 att ha distansundervisning vecka 36 och då är årskurs tre på plats i skolan. Sedan turas årskurserna om att ha distansundervisning varannan vecka, udda veckor för årskurs 3 och jämna veckor för årskurs 2. Beslutet gäller till 1/11. Då utvärderas behovet och nytt beslut fattas.

Beslutet om distansundervisning gäller enbart Västerhöjd och inte Kavelbro. Bedömningen är att det är en tillräcklig minskning av resenärer i dagsläget om elever vid Västerhöjd turas om att stanna hemma.