En blå färgplatta med Skövdes logotyp på

Detta gör vi för att hindra smittspridning i skolor och förskolor!

Stanna hemma vid symptom

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Vid symptom på luftvägsinfektion så ska man stanna hemma från skola, förskola och arbete samt undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning. Särskilt viktigt är det att vi skyddar våra äldre från smitta.

Vad gör Skövde kommun för att hindra smittspridning?

Skövde kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna för kommunen.

I skolor och förskolor ska personalen bland annat:

  • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna.
  • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus samt undvika de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.
  • Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Diskutera farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik.
  • Vara särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå.

Vi har även vidtagit följande åtgärder:

  • Städning har styrts om till utökad städning av kontaktytor och toaletter.
  • Vi serverar inte några kalla sallader eller annan kall mat för självtag (buffé) i våra verksamheter.
  • Alla kommunens verksamheter har informationsskyltar om hygienvård på toaletter och sanitetsutrymmen.
  • Vi har infört en restriktivitet avseende resande i tjänsten som gäller tillsvidare.
  • Studieresor för elever är inställda, både inom Sverige och utomlands.

Det är prioriterat att stoppa smittspridningen och Skövde kommun kommer att göra det som krävs för att bidra till det arbetet. I nuläget vet vi inte vad detta innebär på längre sikt. Vi behöver här och nu fokusera på att göra det vi kan för att stoppa smittspridningen och se till att vi i första hand skyddar våra sköra äldre och andra riskgrupper. Tillsammans hjälps vi åt för att minska spridningen av coronaviruset och covid-19.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta.

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde