Bild: Jesper Anhede

Den nya skolstartstjänsten gör det enklare

Sektor barn och utbildning slopar nu alla blanketter för kontaktuppgifter och samtycken vid start på förskola och skola. Istället lanseras den digitala Skolstartstjänsten där vårdnadshavare enkelt kan uppdatera kontaktuppgifter och samtycken för sina barn på både förskola och skola.

Sektor barn och utbildning har under en tid drivit utvecklingsprojektet Skolstartstjänsten för att digitalisera inhämtningen av kontaktuppgifter och samtycken. Arbetet med Skolstartstjänsten har skett i samarbete med leverantören för lärplattformen Vklass.

Lämna uppgifter i Vklass

Målet med att digitalisera inhämtningen av kontaktuppgifter har varit att göra det enklare i alla led. Genom att lämna uppgifter digitalt i Vklass får vårdnadshavare och medarbetare färre blanketter att hantera i samband med skolstart. Det ökar även kvaliteten och minskar den interna administrationen, men framförallt behöver vårdnadshavare bara lämna uppgifterna en gång.

Vid varje nytt läsår kommer vårdnadshavare få en påminnelse i Vklass om att se över sina uppgifter och uppdatera samtycken. När man en gång har lämnat sina uppgifter finns de kvar i Vklass den tid barnet finns inom sektorns alla verksamheter, även om barnet byter skola eller årskurs. Under läsårets gång kan vårdnadshavare också enkelt gå in och ändra uppgifterna om behov finns.

För vårdnadshavare som inte kan eller vill använda den digitala lösningen kommer blanketter finnas som alternativ.

Vill du veta mer?

Under "Dokument" finns mer information till dig som vårdnadshavare, bland annat svar på några vanliga frågor samt guider.