Deltagare i ett Erasmus+-projekt besöker Västerhöjd

Under vecka 49 kommer Gymnasium Skövde Västerhöjd att ta emot en grupp besökare från fyra olika länder som är med i Erasmus+-projektet ”Values Education in Action”.

Projektet handlar om värdegrund och värderingar.

Tjugo elever och tio lärare från Italien, Grekland, Turkiet och Litauen kommer under vecka 49 att delta i olika aktiviteter såsom lektioner med Västerhöjdseleverna, resa till Göteborg, utflykt till Varnhem, med mera. De besökande eleverna bor i värdfamiljer hos elever som går på Västerhöjd. Förhoppningen är att ett utbyte av språk, kultur och värderingar ska ske under några hektiska men säkerligen fantastiska dagar.

Lärare som är ansvariga och delaktiga under veckan är Rosina Artuso-Saklanti, Elin Persson, Marie Holgerson och Niclas Djupström.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00