Bild på studenter.

Årets stipendiater från Gymnasium Skövde Kavelbro och Västerhöjd

I samband med firandet av studentexamen delades stipendier ut till studenter som visat goda resultat.

Stipendiaterna för respektive skola hittar du under "Dokument".