APL vid distansundervisning

Hur gör Gymnasium Skövde med arbetsplatsförlagt lärande (APL) när undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas på distans?

I dagsläget ser vi att det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever i gymnasieskolan genomföra arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna, även om skolan hålls stängd.

Det kan till exempel handla om att det behöver finnas ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever.